Blog

Ik betaal toch voor 30 minuten...?

Ik betaal toch voor 30 minuten...?

Jonge leerlingen hebben soms een korte concentratie boog.
Concentratie opbouwen en vasthouden moet je leren.
De ene week zijn leerlingen fitter en alerter dan de andere.
Gaan wij als docent hier verstandig en flexibel mee om? Of passen wij ons aan aan wensen en verwachtingspatroon van de ouders?

Jaren geleden werd ik onaangenaam getroffen door een leerling die opmerkte: “ Dit is nu al de tweede keer dit jaar dat mijn les maar 28 minuten duurt.” Eerder met de les beginnen omdat de leerling vaak vroeg aanwezig was, langer uitlopen als de volgende leerling was verhinderd was veel vaker voorgekomen dan 2 minuten eerder stoppen, extra groepslessen of repetities met pianist, het telde allemaal niet mee. Bepalend waren beide keren dat de les twee minuten minder dan de “betaalde” 30 minuten duurde.
Echter een les bereikt op een bepaald moment haar “natuurlijke conclusie”. Het lesonderwerp is duidelijk,de leerling weet wat op welke wijze aangepakt kan worden, leerling en docent zijn tevreden. Echter de aanwezige ouder kijkt verwachtingsvol naar de klok, er zijn immers nog enkele minuten over... De leraar voelt zich verplicht voor “opvulling” te zorgen. Dergelijke opvulling is wellicht snel gevonden, maar heeft de leerling baat bij deze gedwongen “vulling” ?

Een leerling kan deze opvulling ook negatief ervaren en denken :
- Als we snel klaar zijn, eist de docent nog meer van me.
- 100% mijn best doen in de les heeft als resultaat dat er nog meer van me wordt gevraagd.
- Misschien kan treuzelen aan het begin van de les deze situaties voorkomen.
- Kwantiteit ( meer liedjes,meer spelen) is belangrijker dan kwaliteit ( Hoe ik het speel).

Helaas allemaal ongewenste conclusies !
“ Teach the child, not the minutes” vind ik dan ook een prachtige uitspraak van de Amerikaanse vioolpedagoge Judy Bossuat.

Er zijn alternatieven :
- Besteed de resterende tijd aan ouder educatie ; geef tips voor het bespelen van het instrument of voor het samen studeren thuis.
- Rooster de lessen naar masterclass voorbeeld : 2-3 Leerlingen komen met hun ouders op hetzelfde tijdstip. Elke leerling heeft een eigen individueel lesmoment ( volgorde roteert wekelijks), de resterende tijd wordt besteed aan ouder educatie. Ouders en leerlingen observeren zo andere leerlingen en lessen, en steken daar veel van op. Bovendien werkt het zeer motiverend om de les van leeftijdgenoten bij te wonen. De uitdaging voor de docent is dan : Hoe overtuig je de ouders van het nut van deze lesvorm, in een tijdperk waar “ Tijd = Geld” voortdurend moet worden bewezen door druk druk druk te zijn met werk, sporten, boodschappen, sociaal leven etc. etc.

Judy Bossuat stelt voor :
Bereken tarieven niet volgens lesduur maar volgens lesniveau. Gevorderde leerlingen betalen een hoger tarief. Bijkomend voordeel is dat leerlingen en ouders minder snel en haastig (lees : onzorgvuldig) het lesmateriaal zullen doorwerken.

De praktijk leert dat ouders zelden zullen aanbieden voor extra lestijd te betalen als de “betaalde” lestijd van 20, 30 of 45 minuten overschreden wordt. Het vereist daarom moed van de docent om 5 minuten vroeger te stoppen als blijkt dat leerling ( concentratie houdt een keer op...) en docent zich al 100% met goed resultaat hebben ingezet.

Bij deze enkele suggesties :
Docenten : Wees moedig en geef kwaliteitslessen ook als deze wat korter uitvallen. Durf op tijd te stoppen, als enthousiasme en motivatie nog volop aanwezig zijn.
Ouders : respecteer dat opvullen van lestijd niet perse het gewenste resultaat oplevert.
En reflecteer eens over deze vergelijking (Met dank aan Judy) : Zou u uw kapper laten doorknippen omdat er nog 5 minuten over zijn ?

Anke van der Bijl 2013/15

We regret having to ask you to accept but nowadays cookies nor cookie statements cannot be avoided.